Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Stendig Felicja

Felicja Stendig - persönliche Daten
Geburtsdatum: 18th November 1895
Geburtsort: Kraków
Sterbedatum: 2nd Mai 1945
Ort des Todes:
Beruf: journalist, essayist, writer, polyglot, sociologist, feminist
Related towns: Krakow

Stendig (Stendigowa) Felicja, z domu Infeld (18 listopada 1895, Kraków – 2 maja 1945, obóz Bergen-Belsen) – dziennikarka i eseistka, literatka, poliglotka, socjolożka, feministka, jedna z pierwszych kobiet w Polsce studiujących Talmud, pochodząca z rodu rabina Akiwy Eigera.

Felicja Infeld urodziła się 18 listopada 1895 r. w Krakowie[1.1]], w kupieckiej rodzinie Estery i Salomona Infeldów jako najstarsze z trojga dzieci. Ojciec miał na Kazimierzu dobrze prosperujący sklep z artykułami szewskimi, zajmował się też sprzedażą skór do produkcji obuwia. Jej młodszym bratem był światowej sławy matematyk i fizyk Leopold Infeld, współpracownik Alberta Einsteina.

Felicja, zgodnie z wolą rodzica, który dla każdego z dzieci zabiegał o wykształcenie handlowe w celu pracy w rodzinnej firmie, po skończeniu gimnazjum hebrajskiego, wstąpiła do Dwuklasowej Szkoły Handlowej Żeńskiej przy Akademii Handlowej w Krakowie. Błyskotliwa, wybitnie zdolna, o szerokich horyzontach myślowych i zamiłowaniach literackich, głodna wiedzy z zakresu psychologii i filozofii, do „handlówki” uczęszczała niechętnie, mając w planach – podobnie jak jej rodzeństwo, studia uniwersyteckie.
Z polecenia szkoły, której była wzorową uczennicą, zaraz po jej ukończeniu w 1912 r. otrzymała ofertę pracy w banku. Propozycji tej, oprotestowanej przez Salomona, nie przyjęła. Zamiast tego zajęła się zarządzaniem ojcowską firmą, w której prowadziła księgowość.

W przeciwieństwie do rodzeństwa nigdy nie odebrała formalnego wykształcenia uniwersyteckiego. Rozległą wiedzę i gruntowną znajomość języków obcych (jidysz, hebrajskiego, francuskiego, włoskiego, rosyjskiego, angielskiego, esperanto) zdobyła przez samokształcenie i lekturę, czytając nawet po kilka książek dziennie i będąc częstym gościem bibliotek Krakowa. Pogłębiała ją na kursach językowych w Instytutach Włoskim i Francuskim, Towarzystwie Esperanto oraz jako wolna słuchaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego i uczestniczka University of London Holiday Course in English for Foreign Teachers. Z tego ostatniego wróciła do kraju jako dyplomowana nauczycielka angielskiego i korespondentka Uniwersytetu w Londynie. Anglię i jej kulturę popularyzowała w odczytach i publikacjach prasowych.

W 1919 r. wyszła za mąż za Jakuba Stendiga z Kołomyi, architekta, inżyniera budownictwa, biegłego sądowego w dziedzinie architektury, działającego społecznie na rzecz krakowskiej gminy żydowskiej, związanego z ruchem syjonistycznym. Ponieważ dziennikarskie honoraria Felicji przedstawiały się skromnie, to on był głównym żywicielem rodziny, składającej się jeszcze z dwojga dzieci – Józefa (1921-1999) i Gustawy (1926-2008).
W gościnnych progach Stendigów przy ul. Podzamcze spotykała się żydowska inteligencja Krakowa. Domeną Felicji były, nawiązujące do tradycji salonów literackich „obiady czwartkowe”, które wydawała dla intelektualistów i artystów. Przede wszystkim jednak było to miejsce, w którym w zaprojektowanym przez męża studio przy biurku wbudowanym w zajmującą dwie ściany bibliotekę oddawała się zajęciom dziennikarskim i pracy badawczej nad zbiorowościami Żydówek z różnych stron świata, prawami kobiet, doborem małżeńskim, instytucją małżeństwa, planowaniem rodziny, wkładem kobiet w kulturę, znaczeniem wielkich indywidualności kobiecych w historii. Prowadziła je na zlecenie Polskiego Radia, upowszechniając wyniki dociekań także przed mikrofonem. W 1936 r. jako niezależna dziennikarka relacjonowała z Krakowa VII Kongres Międzynarodowej Federacji Kobiet z Wyższym Wykształceniem.

Interesowały ją ponadto kwestie pedagogiczne i wychowawcze, w szczególności najnowsza myśli pedagogiczna inspirowana psychoanalizą, a także zagadnienia literackie. W tych sprawach jej partnerem intelektualnym był brat męża, Samuel Stendig – filozof i nauczyciel Gimnazjum Hebrajskiego w Krakowie, autor wielu publikacji.
Stendigowa prowadziła ożywioną działalność publiczną. Udzielała się w Towarzystwie Krzewienia Świadomego Macierzyństwa i Reformy Obyczajów, Zjednoczeniu Kobiet Żydowskich WIZO (najpierw w Komisji Prowincjonalnej, później w składzie tzw. Wydziału). Jako dobra mówczyni była wziętą prelegentką krakowskich i zamiejscowych stowarzyszeń i organizacji. Spotkania te, których w świetle krakowskiego „Nowego Dziennika” było kilkadziesiąt, odbywały się w lokalach WIZO, Syjonistycznego Klubu Towarzyskiego, Towarzystwo Krzewienia Świadomego Macierzyństwa i Rodzicielstwa, Związku Absolwentów Szkół Średnich „Przyszłość – Heatid”, Towarzystwa Psychologiczno-Pedagogicznego, Syjonistycznego Uniwersytetu Ludowego, Żydowskiego Towarzystwa Teatralnego. Skalę jej zainteresowań pokazują tytuły niektórych wystąpień: Historycy żydowscy i ich światopogląd, Żydzi egzotyczni, Kobiety egzotyczne (Abisynki), W kraju gejsz i harakiri, Próba uzdrowienia małżeństwa, Kobieta tworzy kulturę, Glückel Hameln jako postać historyczna i bohaterka dramatu, Moje spostrzeżenia o Anglii i Anglikach. Miały one dużą frekwencję, niektóre z prelekcji trzeba było powtarzać.

Szerszej działalności odczytowej, jak i pracy twórczej Stendigowa mogła w pełni oddać się dopiero po odchowaniu dzieci, w latach 30. XX wieku. Wyraźne ożywienie jej aktywności w tym kierunku nastąpiło w czasie, gdy młodsze z nich, córka Gustawa, weszło w wiek szkolny.
Współpracując z wieloma periodykami, Stendigowa często wypowiadała się na łamach polskojęzycznej prasy żydowskiej, głównego wiodącego organu krakowskich syjonistów „Nowy Dziennik”, w którym zamieściła kilka tłumaczeń i wiele tekstów autorskich. Prawdopodobnie pierwszą z jej prac, jakie ukazały się w gazecie był przekład z hebrajskiego prozy Dawida Friszmana (1924). Nie do przecenienia była ich lokalizacja w eksponowanym odcinku felietonowym głównego wydania i dodatkach tematycznych, jak m.in. „Kolumna Kobieca”, „Głos Kobiety Żydowskiej”. W ostatnim z nich, organie Zrzeszenia Kobiet Żydowskich Małopolski Zachodniej i Śląska WIZO w artykułach: Żydowska prasa kobieca i jej zadanie, Kobieta ministrem finansów domowych, Małżeństwa mieszane (żydowsko-chrześcijańskie), Rehabilitacja kobiety żydowskiej pokazała się jako rzeczniczka tożsamości nowoczesnej, uświadomionej, emancypującej się Żydówki. W tym duchu utrzymane były też: Amerykańska organizacja kobiet Hadassa; Założycielka Hadassy Henrietta Szold napisane do jednodniówki informacyjno-propagandowej WIZO „Współczesna Kobieta Żydowska” (1934).

Niemałym osiągnięciem Stendigowej była współpraca z warszawskim tygodnikiem „Ewa” – najważniejszym i najdłużej wychodzącym polskojęzycznym periodykiem kobiet żydowskich o zapatrywaniach syjonistycznych, powstającym w kręgu feministycznie zorientowanych żydowskich środowisk kobiecych. Drukował ją lwowski dziennik narodowo-syjonistyczny „Chwila” (dod. „Głos Kobiet”), tygodnik polityczno-społeczno-literacki „Opinia” (Warszawa, nast. pt. „Nasza Opinia” we Lwowie) – wiodący tytuł polsko-żydowskiego życia literackiego, pismo dla młodzieży „Diwrej Akiba”, pedagogiczny periodyk dla rodziców „Ogniwa” pod red. Samuela Stendiga. W tytułach tych podejmowała tematykę społeczno-obyczajową (w szczególności małżeńską) i wychowawczą, akcentując zadania matki w rodzinie żydowskiej, opisywała żydowskie obyczaje i tradycje świąteczne, przesyłała korespondencje.
Jej nazwisko przewijało się także w prasie nieżydowskiej. Z pism krakowskich były to głównie wydawnictwa koncernu „Ilustrowanego Kuriera Codziennego”: „Kurier Kobiecy” i tygodnik „As”. Zabierała głos między innymi na temat eugeniki i regulacji urodzeń w „Życiu Świadomym” – kwartalniku poświęconym reformie seksualnej i obyczajowej, którego współpracownikami byli Irena Krzywicka i Tadeusz Boy-Żeleński. W mniejszym zakresie interesowały ją stołeczne pisma kobiece: „Pani Domu”, „Kobieta w Świecie i w Domu”, „Tygodnik Kobiety”.

Wiosną 1936 r. Stendigowa nawiązała stałą współpracę z wydawanym w wielkopolskim Żninie, przystępnie redagowanym dwutygodnikiem ilustrowanym „Moja Przyjaciółka”, cieszącym się największą kobiecą publicznością w kraju, stając się jego najciekawszą publicystką. W wielonakładowym poradniku dla pań domu publikowała felietony obyczajowe na temat kondycji współczesnej kobiety, artykuły społeczno-wychowawcze, korespondencje i sprawozdania, wykazując się umiejętnością wczytywania się także w potrzeby czytelnicze odbiorców prasy masowej.

Kwintesencją pisarskiego stylu Stendigowej był zbiór felietonów Usta lakierowane (1938), na który złożyły się jej wcześniejsze teksty i wystąpienia radiowe. Jedyna książka autorki zebrała pozytywne recenzje. Jej ironiczny i nonszalancki styl, pozbawiony dłużyzn i rozwlekłości, porównywany był do stylu Magdaleny Samozwaniec.

Dobrą passę Stendigowej przerwał wybuch wojny. Stało się to wówczas, gdy wkraczała w dojrzały okres twórczości, wyrabiając sobie nazwisko. Dwa lata wojny Stendigowie przeżyli w krakowskim getcie. W 1943 r. trafili do niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Płaszowie – Felicja z córką do obozu kobiecego. W 1944 r. przetransportowano je do obozu zagłady Auschwitz, potem do Bergen-Belsen. Tam, kilkanaście dni po wyzwoleniu obozu, Felicja Stendigowa zmarła 2 maja 1945 r. wskutek głodu, wycieńczenia i tyfusu.

dr Katarzyna Wodniak

Czytaj więcej

Bibliografia

  • Ksantypy i inne typy: publicystyka Konstancji Hojnackiej, Felicji Stendigowej i Heleny Bartoszek-Zastawniakowej w „Mojej Przyjaciółce”, red. K. Wodniak, Bydgoszcz–Żnin (w druku).
  • Polish Roots in Israel: Eva Lindberg about Gustawa Stendig-Lindberg (Kraków) [online] https://sztetl.org.pl/pl/node/192298 [dostęp: 16.01.2023].
  • Pordes A. D., Grin I., Ich miasto: wspomnienia Izraelczyków, przedwojennych mieszkańców Krakowa, Warszawa 2004, ss. 281–295.
  • Prokop-Janiec E., Siostra Infelda: krakowska rodzina żydowska i nowoczesność, [w:] Dyskursy pogranicza: wektory literatury: Stanisławowi Uliaszowi w darze, red. J. Pasterska, Z. Ożóg, Rzeszów 2019, ss. 173–186.
  • Stendig J., Płaszów: ostatnia stacja krakowskiego żydostwa, Kraków 2020.
  • Wodniak K., Felicja Stendigowa (18951945): sylwetka publicystki dwutygodnika „Moja Przyjaciółka” ze Żnina, [w:] Badania historii kobiet polskich na tle porównawczym. Kierunki, problematyka, perspektywy, red. M. Dajnowicz, A. Miodowski, Białystok 2021, ss. 77–91.

 

Print
Fußnoten
In order to properly print this page, please use dedicated print button.