Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Eden Biłgoraj Szoszana

Szoszana Eden Biłgoraj - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1917
Geburtsort: Borszczów
Sterbedatum: 2002
Ort des Todes: Hajfa
Beruf: malarka wernakularna
Related towns: Skała Podolska

Szoszana Biłgoraj Eden (1917–2002) – malarka

Szoszana Biłgoraj Eden urodziła się w Borszczowie w rodzinie Malki i Mendla Feursteinów, gdzie znaleźli się po wybuchu I wojny światowej. Po jej zakończeniu wrócili do rodzinnej miejscowości – Skały Podolskiej. Zniszczenia wojenne spowodowały, że rodzina żyła w ubóstwie. Zaangażowanie w ruch syjonistyczny skłoniło osiemnastoletnią Szoszanę do wyjazdu do mandatu Palestyny. Tam, w 1940 r., Szoszana poślubiła pochodzącego ze Skały Cwiego Biłgoraja, z którym zamieszkała w Hajfie. Prowadziła dom i wychowywała córki.

Wydarzeniem, które miało ogromny wpływ na zainicjowanie twórczości malarskiej Szoszany była śmierć jednej z córek w 1971 roku. Terapeutyczna aktywność przerodziła się w serię obrazów niewielkiego formatu przedstawiających sceny życia codziennego i obyczajów chasydzkiej społeczności, w której dorastała. Wystawa jej prac odbyła się w 1996 r. w Mané-Katz Museum w Hajfie.

Agata Korba

 

Źródła

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.