Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Pinkus Max

Max Pinkus - Personal data
Date of birth: 1857
Date of death: 1934
Occupation: dyrektor fabryki; kolekcjoner książek; mecenas miasta i kultury
Related towns: Prudnik

Max Pinkus (1857–1934) – syn Josepha i Augusty Pinkusów. Do 1926 r. był następcą ojca na stanowisku dyrektora fabryki. Za jego czasów fabryka zatrudniała 4 tys. pracowników. Był autorem licznych artykułów o Śląsku, kolekcjonerem książek oraz mecenasem miasta i kultury. Wspierał zwłaszcza Gerharda Hauptmanna i pisarza Hermanna Stehra. Ten ostatni poświęcił Pinkusowi – wydaną w 1926 r. – książkę Geigenmacher [pol. „lutnik”, „wytwórca skrzypiec”]; w dedykacji napisał: Maxowi Pikusowi, wielkiemu przyjacielowi ludzi i kolekcjonerowi śląskiego bogactwa duchowego. Unikatowa kolekcja śląskich książek Maxa Pinkusa została odebrana jego synowi Klausowi Valentinowi Pinkusowi jako „należność emigracyjna” i przekazana Uniwersytetowi w Breslau na przechowanie. Od tego momentu jej losy pozostają nieznane.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.