Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Seksztajn Gela

Gela Seksztajn - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1907
Geburtsort: Warszawa
Sterbedatum: 21st April 1943
Ort des Todes: Warszawa
Beruf: painter, drawing teacher
Related towns: Warsaw

Seksztajn Gela (1907 Warszawa – 21.04.1943 Warszawa) – malarka, nauczycielka rysunku.

Gela Seksztajn pochodziła z niezamożnej rodziny żydowskiej z Warszawy. Jej ojciec był szewcem. Talent malarski Geli Seksztajn został dostrzeżony przez tak wybitnych artystów jak Izrael Jehoszua Singer, Jonasz Turkow czy Henryk Kuna. Dzięki ich zabiegom uzyskała stypendium Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Mogła wówczas rozpocząć studia malarskie na krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Po studiach wróciła do Warszawy, gdzie malowała i wystawiała swoje obrazy w Żydowskim Towarzystwie Krzewienia Sztuk Pięknych oraz w Stowarzyszeniu Żydowskich Artystów Plastyków. Tworzyła akwarele, obrazy olejne oraz rysowała. Wśród jej prac znalazł się cykl portretów żydowskich literatów oraz liczne martwe natury.

Wyszła za mąż za nauczyciela i działacza syjonistycznego Izraela Lichtensztajna. W 1940 r. obydwoje trafili do getta. Lichtensztajn współtworzył z Emanuelem Ringelblumem tajne Archiwum Getta Warszawskiego „Oneg Szabat”.

Gela Seksztajn pracowała początkowo jako nauczycielka rysunków w tajnej szkole, a następnie w szkole przy ul. Nowolipki 68. Za swoją pracę na rzecz dzieci została nagrodzona przez przewodniczącego Judenratu Adama Czerniakowa. W 1942 r. przy ul. Nowolipki 68 ukryła swoje rysunki i obrazy w jednej z metalowych skrzyń przygotowanych do ukrycia Archiwum Getta.  

Gela Seksztajn zginęła razem z mężem i kilkuletnią córeczką Margolit, na początku powstania w getcie warszawskim. Dziesięć skrzyń tzw. Archiwum Ringelbluma, w tym także skrzynka z jej akwarelami, rysunkami oraz listem pożegnalnym, zostały odnalezione przy ul. Nowolipki 68 we wrześniu 1946 roku.

Bibliografia:

  • Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy, t. 4: Życie i twórczość Geli Seksztajn, oprac. M. Tarnowska, Warszawa 2011.  
  • Piątkowska R., Seksztajn Gela, [w:] Polski Słownik Judaistyczny, oprac. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, t. 2, Warszawa 2003, ss. 519-520.
Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.