Genealogie

Geburtsjahr
Jahr des Todes
Jahr des anderen Ereignisses
Gidali Fidler
Stätte: Teheran
Datierung: 1889
Nachname: Fidler
Vorname: Gidali
Birth date: 1889
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Bernard Finkielstein
Stätte: Teheran
Datierung: 1892
Nachname: Finkielstein
Vorname: Bernard
Birth date: 1892
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1943
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Fryderyka Finkler
Stätte: Teheran
Datierung: 1874
Nachname: Finkler
Vorname: Fryderyka
Birth date: 1874
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Judka Gal
Stätte: No available location
Datierung: 1913
Nachname: Gal
Vorname: Judka
Birth date: 1913
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Szmul Galant
Stätte: No available location
Datierung: 1920
Nachname: Galant
Vorname: Szmul
Birth date: 1920
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Margot Ettinger
Stätte: No available location
Datierung: 1903
Nachname: Ettinger
Vorname: Margot
Birth date: 1903
Partner first name: Otto
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Jochwet Blones
Stätte: No available location
Datierung: 1921
Nachname: Blones
Vorname: Jochwet
Birth date: 1921
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Maria Brull
Stätte: Teheran
Datierung: 1895
Nachname: Brull
Vorname: Maria
Birth date: 1895
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1946
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Jakub Bursztyn
Stätte: No available location
Datierung: 1921
Nachname: Bursztyn
Vorname: Jakub
Birth date: 1921
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Albin Dawidowicz
Stätte: Teheran
Datierung: 1912
Nachname: Dawidowicz
Vorname: Albin
Birth date: 1912
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Emilia Drancz
Stätte: Teheran
Datierung: 1874
Nachname: Drancz
Vorname: Emilia
Birth date: 1874
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Karolina Ebelt
Stätte: Teheran
Datierung: 1880
Nachname: Ebelt
Vorname: Karolina
Birth date: 1880
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Dawid Eilsztein
Stätte: No available location
Datierung: 1910
Nachname: Eilsztein
Vorname: Dawid
Birth date: 1910
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Adolf Adler
Stätte: Teheran
Datierung: 1912
Nachname: Adler
Vorname: Adolf
Birth date: 1912
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Gerson Amster
Stätte: Teheran
Datierung: 1878
Nachname: Amster
Vorname: Gerson
Birth date: 1878
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1943
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Zygmunt Bazar
Stätte: Teheran
Datierung: 1920
Nachname: Bazar
Vorname: Zygmunt
Birth date: 1920
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Szlama Beder
Stätte: Teheran
Datierung: 1905
Nachname: Beder
Vorname: Szlama
Birth date: 1905
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Cecylia Bednarz
Stätte: Teheran
Datierung: 1909
Nachname: Bednarz
Vorname: Cecylia
Birth date: 1909
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
Dina Berkowicz
Stätte: No available location
Datierung: 1897
Nachname: Berkowicz
Vorname: Dina
Birth date: 1897
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 113. Transport Polaków do Afryki Wschodniej. Lista podlegających ewakuacji, gr. I - V.
Eryk Better
Stätte: Teheran
Datierung: 1919
Nachname: Better
Vorname: Eryk
Birth date: 1919
Residence location: Teheran
Datum des Todes: 1942
Death state: Iran
Death location: Teheran
Sources: Archiwum Akt Nowych, Poselstwo R.P. w Teheranie, sygn. 125. Skorowidz tomu 1 zmarłych na terenie ZSRR i Iranu w latach 1942-1943. Wykaz grobów obywateli polskich wyznania mojżeszowego na cmentarzu żydowskim w Teheranie w latach 1942 - 1946.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.