Glossar

Café Club
Cech
Cechmistrz
Ceirej Mizrachi
Ceirej Syjon
Celna wojna
Centos, Związek Stowarzyszeń Opieki nad Żydowskimi Sierotami
Centrala Kas Bezprocentowych
Centrala Spółdzielni Wytwórczych „Solidarność”
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (CZKZZ)
Centrala Związku Kupców w Polsce (CZK)
Centralna Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (COZZPU)
Centralna Rada Narodowa
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ)
Centralna Rada Żydowskich Klasowych Związków Zawodowych w Polsce
Centralna Żydowska Organizacja Szkolna, CISzO
Centralne Biuro Komunistów Polski w ZSRR (CBKP)
Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych (CKON)
Central Committee of Jews in Poland
Centralny Okręg Przemysłowy (COP)
Centralny Urząd Planowania (CUP)
Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów
Central Jewish Craftsmen Union
Centrolew
Centrum Duchowe
Chabadyzm
Chacham
Chała
Chałupnicy
Chanuka
Chanukas ha-bajs
Chanukah lamp
Chasydzi z Aleksandrowa
Chasydzi z Bełza
Chasydzi z Bobowej
Chasydzi z Bracławia
Chasydzi z Góry Kalwarii, chasydzi Ger
Chasydzi z Karlina
Chasydzi z Kazimierza
Chasydzi z Kocka
Chasydzi z Kozienic
Chasydzi z Lelowa
Chasydzi z Lubawicz
Chasydzi z Nowego Sącza
Chasydzi z Przysuchy
Chasydzi z Radomska
Chasydzi z Sadogóry
Chasydzi z Sochaczewa
Chasydzi z Warki
Chełmszczyzna
Chemiczny przemysł
Chesed w'emes
Chewra kadisza
Chewra szas
Chłopi
Chłopi-robotnicy
Chłopi w Polsce
„Chłostra”
Chorew
Chór Warsa
Chowewej Syjon
„Chrobry”
„Chwila”
Cichociemni
Cło generalne
Colloquium Charitativum 1645
Creditanstalt Bankverein
Cricot
Cricot 2
Cukunft
Cycesy
„Cyrulik Warszawski”
Czarna giełda
Czarna procesja
Czarnomorski handel
„Czarno na białem”
Czarny rynek
Czarownic procesy
„Czartak”
„Czas”
„Czata 49”
Czeladnik
Czeladź
Czerwona Gwardia
Czerwona Pomoc w Polsce
Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
„Czerwoni”
„Czerwony Sztandar”
Cztery pytania
Czwartacy
Czwarty grosz
Czworak
Czynsz
„Czytelnia dla Młodzieży”
„Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich”
Czytelnia Starozakonnej Młodzieży Handlowej
Children’s Friend Society
In order to properly print this page, please use dedicated print button.