Glossar

Community societies
Café Club
Cech
Celna wojna
Centos, the Association of Societies for the Care of Jewish Orphans
Centrala Kas Bezprocentowych
Centrala Spółdzielni Wytwórczych „Solidarność”
Centrala Zjednoczenia Klasowych Związków Zawodowych w Rzeczypospolitej Polskiej (CZKZZ)
Centrala Związku Kupców w Polsce (CZK)
Centralna Organizacja Związków Zawodowych Pracowników Umysłowych (COZZPU)
Centralna Rada Narodowa
Centralna Rada Związków Zawodowych (CRZZ)
Centralna Rada Żydowskich Klasowych Związków Zawodowych w Polsce
Centralne Biuro Komunistów Polski w ZSRR (CBKP)
Centralny Komitet Organizacji Niepodległościowych (CKON)
Central Committee of Jews in Poland
Centralny Okręg Przemysłowy (COP)
Centralny Urząd Planowania (CUP)
Centralny Związek Polskiego Przemysłu, Górnictwa, Handlu i Finansów
Central Jewish Craftsmen Union
Centrolew
Certificate
Chabadyzm
Chacham
Chałupnicy
Chanukas ha-bajs
Chasydzi z Aleksandrowa
Chasydzi z Bobowej
Chasydzi z Kozienic
Chasydzi z Lelowa
Chasydzi z Przysuchy
Chasydzi z Radomska
Chasydzi z Sadogóry
Chasydzi z Sochaczewa
Chasydzi z Warki
Chazzan
Chełmszczyzna
Chemiczny przemysł
Chewra kadisza
Chewra szas
Chłopi
Chłopi-robotnicy
Chłopi w Polsce
„Chłostra”
Chorew
Chór Warsa
Chowewej Syjon
„Chrobry”
Chupa
Cichociemni
Cło generalne
Colloquium Charitativum 1645
Creditanstalt Bankverein
Cricot
Cricot 2
Cukunft
Cycesy
„Cyrulik Warszawski”
Czarna giełda
Czarna procesja
„Czarno na białem”
Czarny rynek
„Czartak”
„Czas”
„Czata 49”
Czeladnik
Czerwona Gwardia
Czerwona Pomoc w Polsce
Czerwone Harcerstwo Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego
„Czerwoni”
„Czerwony Sztandar”
Cztery pytania
Cholent
Czwartacy
Czwarty grosz
Czynsz
„Czytelnia dla Młodzieży”
„Czytelnia dla Wszystkich. Tygodnik literacko-powieściowy dla rodzin polskich”
Czytelnia Starozakonnej Młodzieży Handlowej
Children’s Friend Society
In order to properly print this page, please use dedicated print button.