Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Agudat Achim

– hebr. Przymierze Braci  żydowskie stowarzyszenie asymiliatorskie w Galicji, założone 1882 we Lwowie; propagowało propol. kierunek asymilacji jako rozwiązanie kwestii żydowskich; prowadziło działalność oświat., zakładało czytelnie i szkółki dziecięce oraz młodzieżowe, tzw. goldmanówki; na pocz. lat 90. XIX w. obejmowało ok. 10 tys. osób; wobec rozwoju nacjonalizmów (syjonizm, nar. demokracja, nowoż. antysemityzm) zwolennicy stopniowo tracili wpływy; działało do 1892; organ prasowy „Ojczyzna” (redaktor N. Loewenstein, W. Feldman); przewodniczącym Agudat Achim był B. Goldman.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

– (hebr. Przymierze Braci) – po-lonofilskie stowarzyszenie Żydów postępowych, działające we Lwowie 1880-1892; wydawało tygodnik „Ojczyzna". Do najbardziej czynnych działaczy należeli: B. Goldmann, W. Feldman, A. Nossig i N. Loewenstein.    

Andrzej Żbikowski

Za: Tomaszewski J., Żbikowski A., Żydzi w Polsce. Dzieje i kultura. Leksykon, Warszawa 2001. 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.