Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Akcja AB

AB, akcja AB, niem. Ausserordentliche Befriedungsaktion, niem. akcja eksterminacji pol. inteligencji w GG, przeprowadzona V–VII 1940 w celu likwidacji potencjalnych przywódców pol. konspiracji; była elementem niem. polityki wyniszczenia pol. elit społ. (duchownych, nauczycieli, polityków, artystów, pisarzy); poprzedzona podobnymi akcjami na Pomorzu (Intelligenzaktion), w Wielkopolsce i Śląsku oraz w Krakowie (Sonderaktion Krakau); kierowana przez dcę policji i służby bezpieczeństwa (Sipo i SD) w GG B. Streckenbacha; w jej wyniku aresztowano ok. 10 tys. osób, spośród których zamordowano 3,5 tys. (np. w Palmirach m.in. M. Rataja, M. Niedziałkowskiego); podobne akcje prowadziły sowieckie organa NKWD na terenach RP zajętych przez ZSRR (okupacja sowiecka ziem polskich 1939–41).

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.