Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Antyblok

Antyblok, określenie stosowane od 1911 r. wobec kształtującego się wcześniej sojuszu stronnictw galicyjskich (Stronnictwo Narodowo-Demokratyczne, podolacy i Polskie Centrum Ludowe), reprezentujacych prawicowe siły, głównie ze wschodniej Galicji. Sprzeciwiał się wszelkim reformom politycznym proponowanym przez Blok i jego metodom walki z narastającym radykalizmem społecznym, propagował nacjonalizm skierowany przeciwko Ukraińcom, sympatyzował z orientacją prorosyjską R. Dmowskiego. Po wybuchu I wojny światowej stronnictwa Antybloku współtworzyły we Lwowie Centralny Komitet Narodowy.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

 

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.