Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Arcykapłan

arcykapłan [gr. archē ‘pierwszeństwo’, średniow. łacina capellanus] – hebr. ha-kohen ha-gadol, zwierzchni urząd kapłański nad świątynią i kultem; istniał w judaizmie, gdzie pierwszym a. był Aaron, oraz w religiach hellenistycznych — w Rzymie a. (archiereus) był tytułem równorzędnym z pontifex maximus; w Nowym Testamencie autor Listu do Hebrajczyków odnosi tytuł a. do Jezusa z Nazaretu, porównując jego ukrzyżowanie do starotestamentowej ofiary składanej jedynie przez a.; Ojcowie Kościoła wspominają a. Jezusa przy okazji omawiania powszechnego kapłaństwa wszystkich wierzących.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.