Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Biuro Informacji i Propagandy (BIP)

Biuro Informacji i Propagandy (BIP), instytucja polskiego państwa podziemnego, założona w 1939 jako Oddział Polityczny organizacji Służba Zwycięstwu Polski, od wiosny 1940 r. pod nazwą BIP. Stanowił VI Oddział KG Związku Walki Zbrojnej Armii Krajowej (ZWZ-AK), podlegały mu BIP w okręgach. Głównym zadaniem BIP było oddziaływanie ideowo-polityczne na członków ZWZ-AK i społeczeństwo polskie przez informowanie o sytuacji militarno-politycznej, decyzjach rządu RP i zarządzeniach władz podziemnych, BIP rozwijał też (Wydział Propagandy) propagandę dywersyjną antyniemiecką (propaganda w języku niemieckim, np. akcja „N”), antykomunistyczną (Społeczny Komitet Antykomunistyczny) oraz mobilizacyjną. Podejmował akcje o charakterze społeczno-wychowawczym oraz małego sabotażu.

Jego Wydział Informacji był biurem studiów w zakresie informacji o politycznych, społecznych i gospodarczych problemach okupowanego kraju oraz o wydarzeniach poza jego granicami. BIP organizowało druk oraz kolportaż czasopism i broszur (m.in.: „Biuletyn Informacyjny”, „Wiadomości Polskie”, „Żołnierz Polski”, „Instrukcja”, „Agencja Prasowa”) przygotowywanych w Tajnych Wojskowych Zakładach Wydawniczych, będących wydziałem BIP. Szefowie BIP kolejno: mjr T. Kruk-Strzelecki („Dyrektor”), płk J. Rzepecki („Rejent”), kpt. K. Moczarski („Grawer”).

 

  • G. Mazur Biuro Informacji i Propagandy SZP-ZWZ-AK 1939–1945, Warszawa 1987.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.