Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Centos, the Association of Societies for the Care of Jewish Orphans

Centos, Związek Stowarzyszeń Opieki nad Żydowskimi Sierotami – żydowska organizacja opiekuńcza, założona 1924 r. w Warszawie.

Centos prowadził domy dziecka i organizował rodziny zastępcze dla dzieci (w 1938 r. opiekował się ok. 15 tys. dzieci), zapewniał opiekę medyczną, prowadził sanatoria, obozy letnie. Był finansowany ze składek (w 1936 r. ok. 45 tys. członków), dotacji rządu i samorządów oraz w znacznym stopniu przez American Jewish Joint Distribution Committee (w 1932 r. blisko w 50%). Prezesem Centosu był Rafał Szereszowski; domem dziecka organizacji w Warszawie kierował Janusz Korczak. Centos działał do 1939 r. i w gettach podczas II wojny światowej.

© Treść hasła pochodzi z serwisów wiedzowych PWN; Encyklopedia PWN, Słowniki języka polskiego i Słowniki obcojęzyczne.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.