Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Chorew

Chorew – żydowska organizacja oświatowa, założona 1929 w Warszawie, związana z partią Agudas Isroel; opiekowała się żydowskimi szkołami religijnymi dla chłopców, podstawowymi (chedery) i średnimi (jesziwy); 1937 skupiała 177 szkół z ponad 49 tysięcy uczniów.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.a

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.