Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

„Czata 49”

Czata 49”, batalion AK walczący w powstaniu warszawskim 1944 r. Utworzony w lipcu 1944 r. z żołnierzy Centrali Zaopatrzenia Terenu (kryptonim „Czat”) i podległych jej baz terenowych, wchodzącej w skład Kierownictwa Dywersji KG AK. Dowódca mjr T. Runge („Witold”). W powstaniu warszawskim walczył w składzie zgrupowania „Radosław”, na Woli, Starym Mieście i w Śródmieściu.

Treść hasła została przygotowana na podstawie materiałów źródłowych PWN.

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.