Genealogie

Geburtsjahr
Jahr des Todes
Jahr des anderen Ereignisses
Godel Ciele
Stätte: Pierzchnica
Datierung: 8.03.1885
Nachname: Ciele
Other surname: Geller
Vorname: Godel
Birth date: 8.03.1885
Father first name: Icek
Mother first name: Enta
Mother maiden surname: Czarka
Residence location: Pierzchnica
Other residence location: Kielce
Partner first name: Marjem
Partner maiden surname: Goldberg
Profession: painter
Emigration state: Germany
Emigration location: Hagen
Additional information: He falsified and changed his surname from Ciele to Geller/Zeller
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1539. Paszporty konsularne lit. C. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Marjem Ciele
Stätte: Jędrzejów
Datierung: 17.07.1898
Nachname: Ciele
Mädchenname: Goldberg
Vorname: Marjem
Birth date: 17.07.1898
Father first name: Benjamin
Mother first name: Sura
Mother second first name: Rajzla
Residence location: Jędrzejów
Other residence location: Kielce
Partner first name: Godel
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1539. Paszporty konsularne lit. C. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Dwojra Aleksandrowicz
Stätte: Chęciny
Datierung: 24.12.1893
Nachname: Aleksandrowicz
Vorname: Dwojra
Birth date: 24.12.1893
Father first name: Motel
Mother first name: Curla
Mother second first name: Frajda
Mother maiden surname: Gerller
Residence location: Chęciny
Other residence location: Kielce
Wedding date: 24.12.1893
Partner first name: Mordka
Partner second first name: Fiszel
Emigration state: United States
Emigration location: New York
Additional information: Emigration to the United States to her husband
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Starostwo Powiatowe Kieleckie I, sygn. 1372. Wydawanie paszportów w celu rodzinnym do Stanów Zjednoczonych 1924-1931. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
Mordka Aleksander
Stätte: Łopuszno
Datierung: 7.11.1909
Nachname: Aleksander
Vorname: Mordka
Birth date: 7.11.1909
Father first name: Josek
Father second first name: Naftul
Mother first name: Hana
Mother second first name: Zysla
Mother maiden surname: Gołębiowska
Residence location: Łopuszno
Other residence location: Kielce
Profession: boot-top maker
Emigration state: Argentine
Sources: Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki I, sygn. 9080. Emigracja kontynentalna i zamorska 1927. Skan dostępny w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN.
In order to properly print this page, please use dedicated print button.