Dieser Artikel ist in der ausgewählten Sprache nicht verfügbar.

Eliezer Bar Jehuda -

- Eliezer Bar Jehuda - persönliche Daten
Geburtsdatum: 1660
Geburtsort: Pińczów
Sterbedatum: 1730
Beruf: rabin
Related towns: Chmielnik

Eliezer Bar Jehuda (1660 Pińczów –  po 1730) – rabin.

Urodził się w Pińczowie. Był wnukiem rabina Lublina Cwi Hirsza. Eliezer Bar Jehuda pełnił funkcję rabina w kilku innych miastach zanim przejął rabinat w Chmielniku. Stamtąd w 1730 r., kilka lat przed śmiercią, przeniósł się do Pińczowa, gdzie objął urząd rabina ziemstwa krakowsko-sandomierskiego.

Eliezer był autorem kilku drukowanych rozpraw na temat żydowskiej tradycji i komentarzy talmudycznych. Wśród znanych jego książek są m.in.: Damasek Eliezer (1723). Rabin Eliezer Bar Jehuda był wybitnym tłumaczem żydowskiego prawa i czołową postacią spośród rabinów na polskich ziemiach w tamtym okresie. Jego książki były cenione wśród uczonych Żydów, a za druk komentarzy Damesek Eliezer rabin Eliezer otrzymał w 1723 r. znaczną kwotę od starszyzny Sejmu Czterech Ziem.

Bibliografia:

Print
In order to properly print this page, please use dedicated print button.