• Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, sygn. 301/6, relacja Doby Cukierman – Relacja Doby Cukierman w jidysz i przekładzie na jęz. polski, ur. w 1910 r. w Lublinie, córki Abrama Lejba i Rywki z d. Zajfman. Spisał Dawid Kufferberg. Miejscowości: Lublin, Majdan Tatarski – getto. Dotyczy wydarzeń z lat 1939–1942. Doba Cukierman opisuje: wkroczenie wojsk niemieckich do Lublina we wrześniu 1939 r.; prześladowania ludności żydowskiej; utworzenie getta i powołanie Judenratu; akcję likwidacyjną w kwietniu 1942 r.; transporty do obozu zagłady w Bełżcu;. pPrzesiedlenie pozostałych Żydów z Lublina do utworzonego getta na Majdanie Tatarskim w Lublinie.
  • Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego, Rada Żydowska w Lublinie 1940–1944, sygn. 253 – W dokumentach Rady Żydowskiej znajdziemy m.in. akta Zarządu Powierniczego (Treuhandverwaltung) w dystrykcie lubelskim Generalnego Gubernatorstwa razem z kartoteką konfiskowanych majątków, Kartotekę Jeńców Wojennych – Żydów z obozu przy ul. Lipowej 7 w Lublinie oraz akta Wydziału Opieku i Zdrowia Zarządu Miejskiego w Lublinie.
Print