• Alperin A., Żydzi w Łodzi. Początki Gminy Żydowskiej 17801822, „Rocznik Łódzki” 1933, vol. III.
 • Czas. Kalendarz na rok 1914, Łódź 1914.
 • Badziak K., Herman Konstadt i jego fundacje. Przyczynek do dziejów filantropii w Łodzi, „Kronika Miasta Łodzi” 1994, nr 2.
 • Badziak K., Wielkość i upadek fortuny Poznańskich, [w:] Dzieje Żydów w Łodzi 18201944, Łódź 1991.
 • Bereś W., Burnetko K., Marek Edelman. Życie. Po prostu, Warszawa 2008.
 • Bonisławski R., Keller S., Łódzkie judaika na starych pocztówkach, Łódź 2002.
 • Cegiełła J., Dziecko szczęścia. Aleksander Tansman i jego czasy, Warszawa 1986.
 • Daum E., Byłam sekretarką Rumkowskiego. Dziennik Etki Daum, red. A. Bosacka, Poznań 2008.
 • Dzieje Żydów w Łodzi 18201944. Wybrane problemy, red. W. Puś i S. Liszewski, Łódź 1991.
 • Friedman F., Dzieje Żydów w Łodzi. Od początków osadnictwa Żydów do r. 1863, Łódź 1935.
 • Friedman F., Łódzka Chewra Kadisza i jej dzieje, [w:] Stary cmentarz żydowski. Dzieje i zabytki, Łódź 1938.
 • Gicgier T., Opowieści o dawnych poetach Łodzi, Łódź 1995.
 • Grabski A., Współczesne życie religijne Żydów w Polsce, [w:] Studia z dziejów i kultury Żydów w Polsce po 1945 roku, Warszawa 1997.
 • Grupińska A., Po kole. Rozmowy z żydowskimi żołnierzami, Warszawa 1991.
 • Grynfeld R., Grynfeld E., Gwizd życia, Łódź 2005–2009.
 • Kempa A., Szukalak M., Żydzi dawnej Łodzi. Słownik biograficzny, t. 1-4, Łódź 2001-2004.
 • Kersz I., Szkice z dziejów Gminy Żydowskiej oraz cmentarza w Łodzi, Łódź 1999.
 • Kronika getta łódzkiego. Litzmannstadt Getto 1941-1944, oprac. i red. nauk. J. Baranowski i in., t. 1-5, Łódź 2009.
 • Lodz, [w:] Pinkas ha-kehilot Polin. Enciklopedia szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min hiwasdam we-ad le-ahar Szoat Milhemet ha-olam ha-sznija, t. 1: Lodz we-ha-galil, red. D. Dabrowska, A. Wein, Jeruszalajim 1976, ss. 1–40, [online] https://www.jewishgen.org/Yizkor/pinkas_poland/pol1_00001.html [dostęp: 23.09.2015].
 • Löw A., Getto łódzkie/Litzmannstadt Getto. Warunki życia i sposoby przetrwania, Łódź 2012.
 • Lubetkin C., Zagłada i powstanie, Warszawa 1999.
 • Malinowski J., Żydowskie środowisko artystyczne Łodzi, [w:] Polacy Niemcy Żydzi, red. P. Samuś, Łódź 1997.
 • Nowe życie? Antologia literatury jidysz w powojennej Łodzi, 1945-1949, red. M. Ruta, współprac. red. K.Radziszewska, E. Wiatr, Łódź 2018.
 • Oblicza getta. Antologia tekstów z getta łódzkiego, red. K. Radziszewska, E. Wiatr, Łódź 2018.
 • Podolska J., Spacerownik. Łódź żydowska, Łódź 2009.
 • Puś W., Żydzi w Łodzi w latach zaborów 17931914, Łódź 2001.
 • Rabon J., Bałuty. Powieść o przedmieściu, red. K. Radziszewska, N. Krynicka, Łódź 2018.
 • Shneiderman S. L., Burzliwe życie Artura Szyka, Łódź 2002.
 • Sitarek A., Rola niemieckiego Zarządu Getta w Łodzi w eksterminacji gett prowincjonalnych Kraju Warty, [w:] Sitarek A., Wiatr E., Trębacz M., Zagłada Żydów na polskiej prowincjiŁódź 2012, ss. 29–54.
 • Sitarek A., Wiatr E. i in., Encyklopedia getta. Niedokończony projekt archiwistów z getta łódzkiego, Łódź 2015.
 • Sznek-Bosak S., Wspomnienia z getta łódzkiego, Łódź 2000.
 • Sztetl, szund, bunt i Palestyna. Twórczość literacka Żydów w Łodzi 1900–1939, red. D. Dekiert, E. Wiatr, K. Radziszewska, Łódź 2017.
 • Trębacz M., Stosunki polsko-żydowskie w województwie łódzkim (1938–1939), [w:] Sitarek A., Wiatr E., Trębacz M., Zagłada Żydów na polskiej prowincji, Łódź 2012, ss. 29–54.
 • Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 19441966, Kraków 2006.
 • Walicki J., Żydzi niemieccy w samorządzie Łodzi lat 19171939, [w:] Polacy Niemcy Żydzi w Łodzi w XIXXX w. Sąsiedzi dalecy i bliscy,  red. P. Samuś, Łódź 1997.
 • Walicki J., Synagogi i domy modlitwy w Łodzi do 1939 r., Łódź 2000.
 • Zelkowicz J., Notatki z getta łódzkiego 1941–1944, red. nauk. M. Trębacz, E. Wiatr, M. Polit, K. Radziszewska, Łódź 2017.
 • Żydowskie getto w Łodzi 19401944, Vademecum, red. J. Pyczewska-Pilarek, Łódź 1999.
Print