• Bartosz W., Dokument, „Temi” 1985, nr 16.
 • Bochnia. Dzieje miasta i regionu, red. Kiryk F., Ruta Z., Kraków 1980.
 • Bochnia naszych dziadków i pradziadków w latach 19001945, red. Czekalska-Sitko Z., Bochnia 2008.
 • Draengerowa G., Pamiętnik Justyny, „Wiadomości Bocheńskie” 1999, nr 1.
 • Grzesiak K., Dobre i trudne czasy bocheńskich Żydów, „Słowo Żydowskie” 1995, nr 3 (81).
 • Grzesiak K., Żydzi w Bochni, „Wiadomości Bocheńskie” 1993, nr 4.
 • Juryk A., Pani Elza, „Kronika Bocheńska” 2002, nr 4.
 • Konieczny P., Żyłem jak nie na tym świecie cz. I, „Temi” 1989, nr 37.
 • Konieczny P., Żyłem jak nie na tym świecie cz. II, „Temi” 1989, nr 38.
 • Sieczka Cz., Holocaust, „Zwiastun Maryi” 2002, nr 11.
 • Sobas I., Najbardziej w Polsce kocham chmury, „Moja Bochnia” 2003, nr 9.
 • Superlak J., Haskel, „Wiadomości Bocheńskie” 1999, nr. 1.
 • Szymkowska M., Bocheńskie getto w doniesieniach zamieszczonych w „Hechaluc Walochem”, „Wiadomości Bocheńskie” 2002, nr 3.
 • Więcek M., Nieznana bohaterka, „Gazeta Krakowska” nr 142.
 • Wodziński M., Groby cadyków w Polsce, Wrocław 1998.
 • Zawidzka I., 55. rocznica likwidacji getta, „Kronika Bocheńska” 1998, nr 10.
 • Zawidzka I., Cmentarze żydowskie w Bochni, Brzesku i Nowym Wiśniczu. Stan obecny i badania historyczne, [w:] Cmentarze Żydowskie. Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, t. 2, red. J. Woronczak, Wrocław 1995.
 • Zawidzka I., Cmentarz żydowski w okolicach Bochni, [w:] Žili medzi nami II: zborník referátov zo seminára III. Dní židovskej kultúry v Kežmarku 2004, Kežmarok 2005.
 • Zawidzka I., My i Oni, „Kronika Bocheńska” 2000, nr 3.
 • Zawidzka I., Strażnik śladów, „Kronika Bocheńska” 1998, nr 5.
 • Zawidzka I., W 50-tą rocznice zagłady Getta bocheńskiego, Rocznik Bocheński 1993, t. 2.
 • Zawidzka I., Żydzi Bocheńscy, Bochnia 1999.
 • Zawidzka I, Żydzi w Bochni, [w:] Žili medzi nami II: zborník referátov zo seminára III. Dní židovskej kultúry v Kežmarku 2004, Kežmarok 2005.
 • Zawidzka I., Żydowskie domy modlitwy, „Rocznik Bocheński” 2008, t. 6.
Print