• Burchard P., Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Dąbrowska D., Zagłada skupisk żydowskich w „Kraju Warty” w okresie okupacji hitlerowskiej, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1955, nr 13–14.
  • Fijałkowski P., Żydzi w województwach łęczyckim i rawskim w XVXVIII w., Warszawa 1999.
  • Guldon Z., Skupiska żydowskie w miastach polskich w XVXVI wieku, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach, t. 2, Kraków 2000.
  • Konarska-Pabiniak B., Gostynin. Szkice z przeszłości, Gostynin 2004.
  • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław 1967.
Print