• Ambroziewicz J., Dębica, Rzeszów 2000.
  • Ambroziewicz J., Dębica i okolice, Rzeszów 1994.
  • Dębica, zarys miasta i regionu, red. J. Buszek, F. Kiryk, Kraków 1995.
  • Pinkas ha-kehilot; entsiklopediya shel ha-yishuvim le-min hivasdam ve-ad le-aher shoat milhemet ha-olam ha-sheniya: Polandvol. 3: Western Galicia and Silesia, Jerusalem 1984.
  • Rączy E., Pomoc Polaków dla ludności żydowskiej na Rzeszowszczyźnie 19391945, Rzeszów 2008.
  • Zebierowski S., Pustków. Hitlerowskie obozy wyniszczenia w służbie SS, Warszawa 1981.
Print