• Adamów, [w:] Pinkas ha-kehillot Polin: enciklopedja szel ha-jiszuwim ha-Jehudijim le-min chiwasdam we-ad le-achar Szoat Milchemet ha-olam ha-sznija, t. VII (Lublin i Kielce), Yad Vashem, Jerozolima, 1999, s. 39 (w języku hebrajskim).
  • Czubaszek K., Żydzi Łukowa i okolic, Warszawa 2008.

 

Print