• Brustin-Berenstein Tatiana, Deportacje i zagłada skupisk żydowskich w dystrykcie warszawskim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie”, 1952, nr 1.
  • Burchard Przemysław, Pamiątki i zabytki kultury żydowskiej w Polsce, Warszawa 1990.
  • Fijałkowski Paweł, Początki i rozwój osadnictwa żydowskiego w województwach rawskim i łęczyckim, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie”, 1989, nr 4, s. 3-15.
  • Fijałkowski Paweł, Żydzi w województwie łęczyckim i rawskim w XV-XVIII w., Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa 1999.
  • Kwiatek Jerzy i Lijewski Teofil, Leksykon miast polskich, MUZA S.A., Warszawa 1998, s. 215-216.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków Zakład Narodowy imienia Ossolińskich Wydawnictwo 1967.
  • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 1939-1945. Informator encyklopedyczny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
  • Grodzisk Mazowiecki i Ziemia Grodziska na drogach rozwoju XIX i XX w., red. Arkadiusz Kołodziejczyk i Andrzej Stawarz, Ośrodek Kultury Gminy Grodzisk 2003.
Print