• Alabrudzińska Elżbieta, Gmina Wyznaniowa Żydowska w Grudziądzu w latach 19201-939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie  międzywojennym (1920-1939). Zbiór studiów pod redakcją Jana Szilinga, Toruń 1995.
 • Dzieje Grudziądza. Praca zbiorowa pod red. Jerzego Danielewicza, Grudziądzkie Towarzystwa Kultury, t. 1, Grudziądz 1992.
 • Emancypacja-asymilacja-antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX w. Praca zbiorowa pod red. Zenona Huberta Nowaka, Toruń 1992.
 • Kawski Tomasz, Inwentarze gmin żydowskich z Pomorza i Wielkopolski wschodniej w okresie międzywojennym (1918/20 - 1939), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, 2006, nr 1.
 • Nowak Zenon Hubert, Żydzi w granicach dzisiejszej diecezji toruńskiej (przed 1939 r.), [w:] Diecezja Toruńska. Historia i teraźniejszość, t. 1, Toruń 1994.
 • Otręba Zbigniew, Grudziądz. Kronika miasta, Wydawnictwo REGNUM, Gdańsk 2007.
 • Die Stadt und der Landkreis Graudenz. Aus sieben Jahrhundert deutschen Geschichte, Herausgeben und Verlag: Heimatkreise Graudenz Stadt und Graudenz Land in der Landsmanshaft Westpreußen, Osnabrück 1976.
 • Sziling Jan, Eksterminacja Żydów na Pomorzu Gdańskim w latach 1939-1945, [w:] Emancypacja...
 • Sziling Jan, Niektóre problemy okupacji hitlerowskiej w Grudziądzu (1939-1945), „Rocznik Grudziądzki”, 1970, t. V-VI
 • Waszkiewicz Zofia, Żydzi w Grudziądzu (1920-1939), [w:] Emancypacja...
 • Wojciechowski Mieczysław, Antysemityzm na Pomorzu w okresie międzywojennym [w:] Emancypacja...
 • Wołos Mariusz, Cmentarze żydowskie w województwie pomorskim w latach 1920-1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie...

 

Print