• Cieszyn, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger,  New York 2001, s. 261.
  • Cieszyn, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, ss. 696–701.
  • Pasz F., Żydzi i my w Cieszynie, Cieszyn 1995.
  • Spyra J., Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Cieszyn 1999.
  • Jaworski W., Noc kryształowa” – odgłosy w województwie śląskim, [w:] Colloquium Opole '98: 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech: materiały sesji naukowej odbytej w Opolu w dniach 810 listopada 1998 roku, red. E. Dawidejt-Jastrzębska, M. Halicka, Opole 2000.
  • Jaworski W., Żydzi w województwie śląskim w okresie międzywojennym, [w:] Żydzi w Cieszynie w okresie międzywojennym, red. W. Jaworski, Katowice 1991, ss. 96–103.
Print