Judaika

  • Augustow, [w:] Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, t. 2, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, s. 659.
  • Augustow, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. I, New York 2001, ss. 63–64.
  • Augustów, [w:] Żydzi w Polsce. Leksykon, red. Tomaszewski J., Żbikowski A., Warszawa 2001, s. 29.
  • Sefer jizkor le-kehilat Augustow we-ha-swiwa, red. J. Aleksandroni, Tel Awiw 1966, [online] https://catalog.nypl.org:443/record=b13916221~S1 [dostęp: 25.11.2019].

Regionalia

  • Augustów, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I:  Aa - Dereneczna, red.  F. Sulimierski, B. Chlebowski, J. Krzywicki, W. Walewski, Warszawa 1880, ss. 53–54.
  • Baturo I., Baturo W., Po Ziemi Augustowskiej. Przewodnik dla turysty i wczasowicza, Suwałki 1993.
  • Darmochwał T., Północne Podlasie, wschodnie Mazowsze, Warszawa 2003.
Print