• Bielski Tomasz, Krynki i okolice, Poznań 1972.
  • Cygielman Arthur, Krynki [hasło] w: Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 376.
  • Rabin Dov (ed.)., Pinkas Krynki, Jerozolima 1970.
  • Weiss Aharon, Krynki. Holocaust Period [hasło] w: Encyclopaedia Judaica, red. F. Skolnik, M. Berenbaum, vol. 12, Detroit–New York–San Francisco–New Haven–Waterville–London 2007, p. 376.
  • Wiśniewski Tomasz, Gmina żydowska w Krynkach, w: „Białostocczyźna”, Białystok 1989, nr 3.
Print