JUDAIKA

 • Będzin, [w:] Enzyklopädie des Holocaust. Die Verfolgung und Ermordung der europäischen Juden, red. I. Gutman, München – Zürich 1991, t. 1, ss. 163–164.
 • Bendzin, [w:] Encyclopedia of Jewish Life: before and during the Holocaust, red. G. Wigoder, New York 2001, t. 1, ss. 106–107.
 • Cymbler J.K., The Cemetery of the Jewish Communities of Bedzin and Czeladz (Poland), Tel Aviv 2007.
 • Jaworski W., Żydzi Będzińscy. Dzieje i zagłada, Będzin 1993.
 • Liwer D., Town of the Dead: The Extermination of the Jews in the Zaglembia Region, Tel Aviv 1945–1946.
 • Namysło A., Zanim nadeszła Zagłada... Położenie ludności żydowskiej w Zagłębiu Dąbrowskim w okresie okupacji niemieckiej, Katowice 2009.
 • Pinkas Bendin, red. A. Sz. Stein, Tel Awiw 1959 [online:] https://www.jewishgen.org/yizkor/bedzin/Bedzin.html [wersja angielska; dostęp: 02.12.2019].
 • Stein A. Sh., A Memorial to the Jewish Community of Bendin, Tel Aviv 1959.
 • Śladami Żydów z Zagłębia Dąbrowskiego. Wspomnienia, red. B. Ciepiela, M. Sromek, Będzin 2009.
 • Zaritz R., Attempts at Rescue. A Revolt-Attitude of Members of ther Dror Youth Movement in Bedzin to Foreign Passports as Means of Rescue, „Yad Vashem Studies” 1990, nr 20.

REGIONALIA

 • Błaszczyk W., Będzin przez Wieki. Dzieje miasta i jego rozwoju urbanistyczno-przestrzennego od średniowiecza do połowy XX w., Poznań 1982.
 • Krajniewski J., Będzin. Początki miasta, Będzin 2008.
 • Przemsza-Zieliński J., Przesławne królewskie miasto Będzin i najbliższe okolice od Bobrownik do Żychcic, Sosnowiec 1998.
Print