• Góźdź Z., Lipno. Zarys dziejów, Lipno1991.
  • Keller K., Materiały do monografii miasta Lipna, Toruń (brw).
  • Materiały do dziejów szkolnictwa na Mazowszu. Wypisy z archiwów diecezjalnych XVIII wieku, t. 2, zebr. do druku i przygot. M. M. Grzybowski,  Płock 2000.
  • Materiałt do dziejów Ziemi Płockiej z archiwaliów diecezjalnych płockich XVIII wieku, t. 10: Ziemia Dobrzyńska, zebr. do druku i przygot. M. M. Grzybowski, Płock 1999.
  • Kawski T., Gminy żydowskie pogranicza Wielkopolski, Mazowsza i Pomorza w latach 1918 – 1942, Toruń 2007.
  • Kawski T., Kujawsko-dobrzyńscy Żydzi w latach 1918-1950, Toruń 2006.
  • Szyling J., Ludność żydowska w rejencji bydgoskiej i kwidzyńskiej (eksterminacja i wysiedlenia), [w:] Międzynarodowa sesja naukowa nt. Hitlerowskie ludobójstwo w Polsce i Europie  1939-1945, Warszawa 14-17 kwietnia 1983 (maszynopis powielony).

 

 

Print