• Jarmontt E., W cieniu zamku Gedymina, Toruń 2004.
  • Lida, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During the Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, t. 2, New York 2001, ss. 727–728.
  • Lida, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 5, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, ss. 215–218.
  • Lost Jewish worlds. The communities of Grodno, Lida, Olkieniki, Vishay, red. S. Spector, Jerusalem 1996.
  • Pamiać: Lida. Lidski rajon. Hist.-dak. chroniki haradou i rajonau Biełarusi, red. R. Baranau, Minsk 2004.
  • Sefer Lida, red. A. Manor, I. Gnozowicz (Ganuz), A. Lando, Tel Awiw 1970 [online] http://yizkor.nypl.org/index.php?id=2409 [dostęp: 11.02.2016].
  • Wierszczickaja T.G., Lida, [w:] Hołokost na tieritorii SSSR, red. I.A. Altman, Moskwa 2009, ss. 522–525. 

 

 

Print