• Bartosz A., Żydowskie cmentarze wojenne w Beskidach, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” 1991, t. 5: Żydzi w Karpatach.
 • Bergman E., Jagielski J., Zachowane synagogi. Domy modlitwy w Polsce  katalog, Warszawa 1996.
 • Bobowa, synagoga po remoncie. Święte miasteczko chasydów, „Gazeta Krakowska” z 8.07.2003.
 • Bobowa. Koncert kapeli klezmerskiej z podsuwalskich Sejn. Cadykowi grali, „Dziennik Polski” z 28.06.2004.
 • Bobowa miastem od 1.01.2009 r., Kraków 2009.
 • Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie o wpisaniu do rejestru zabytków ruchomych województwa rzeszowskiego szafy na rodały (aron ha-kodesz) z synagogi w Bobowej, powiat Gorlice, 18.08.1970.
 • Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Rzeszowie o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych województwa rzeszowskiego synagogi w Bobowej, powiat Gorlice, własność Skarbu Państwa, użytkowanej przez ZSZ w Bobowej, 10.08.1968.
 • Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Nowym Sączu o wpisaniu do rejestru zabytków nieruchomych cmentarza żydowskiego położonego w Bobowej, 15.12.1989.
 • Gass I., Żydzi w Bobowej podczas okupacji hitlerowskiej, „Rocznik Sądecki” 1995, t. XXIII.
 • Gryzło S., Historia Żydów w Bobowej, maszynopis.
 • Inwentaryzacja Cmentarza Żydowskiego w Bobowej, Karta cmentarza, sierpień, 1987 r.
 • Jasielski J., Stan zachowania cmentarzy żydowskich w południowo- wschodniej Polsce, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” 1991, t. 5: Żydzi w Karpatach.
 • Kocham ziemię gorlicką. Przewodnik po miejscach ciekawych i nieznanych, red. A. Wawryszczuk, Karków 2001.
 • Krok B., Koncert w synagodze, „Kwartalnik społeczno-kulturalny Centrum Kultury i Promocji Gminy Bobowa  Nasza Gmina” 2009, nr 1.
 • Majcher K., Bobowa. Historia, ludzie, zabytki, Kraków 2008.
 • Maleta A., Żydzi w pamięci mieszkańców Bobowej, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” 1991, t. 5: Żydzi w Karpatach.
 • Michalak J., Gorlice. Biecz. Wysowa Zdrój i okolice, Krosno 2002.
 • Molendowicz W., Bobowa od A do Ż, maszynopis, 2009.
 • Molendowicz W., Ambasador w Bobowej, „Dziennik Polski” z 9.03.2001.
 • Molendowicz W., Bobowa. Dzień, w którym cofnął się czas. Modlitwa i koszerna coca-cola, „Dziennik Polski” z 21.06.2004.
 • Obozy hitlerowskie na ziemiach polskich 19391945. Informator encyklopedyczny, red. Cz. Pilichowski, Warszawa 1979, s.109.
 • Olszański T. A., Żydzi w Karpatach. Wstępny przegląd demograficzny, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” 1991, t. 5: Żydzi w Karpatach.
 • Pałosz J., Sąsiedzi z Bobowej, „Gazeta Krakowska” z 25.06.2004.
 • Polski słownik judaistyczny. Dzieje, kultura, religia, ludzie, red. Z. Borzymińska, R. Żebrowski, Warszawa 2003.
 • Relacja Antoniego Stanka z 1987 roku.
 • Singer N., Galicia Revisited, „The Jewish Press” z 29.08.2003.
 • Singer N, Singer D., Galicia Revisited. Conclusion, „The Jewish Press” z 5.09.2003.
 • Skorowidz miejscowości Rzeczypospolitej Polskiej, t. 12: Województwo Krakowskie, Śląsk Cieszyński, Warszawa 1925.
 • Szeliga P., Bobowa. Rabin Scharf otworzył odremontowaną synagogę. Dobrzy sąsiedzi, „Dziennik Polski” z 2.07.2003.
 • Śmierciak S., Nowy Sącz. Dni Izraela. Rozmowy miłe i trudne, „Gazeta Krakowska” z 8.03.2001.
 • Tabaka Z., Zarys dziejów miasteczka Bobowej do 1914 r., [w:] Nad rzeką Ropą, t. 3: Szkice historyczne, red. W. Michalus, Kraków 1968.
 • The Encyclopedia of Jewish life. Before and during Holocaust, red. E. Wiesel, New York 2001.
 • Wietrzyk A., Bobowa. Likwidacja getta, Czas życia i czas śmierci, „Gazeta Krakowska” z 16-17.08.2003. 
 • Wietrzyk A., Bobowa. Mekka Izraelitów. Święte miejsce chasydów., „Gazeta Krakowska” z 11.09.2001.
 • Wideł J., Adres: Bobowa 169, „Gazeta Krakowska” z 56.07.2003.
 • Wideł J., Chasydzi rozsławią Bobową, „Gazeta Krakowska” z 2.02.2003.
 • Woronczek J. P., Cmentarze Żydowskie. Specyfika kulturowa i sposoby dokumentacji, „Płaj. Zeszyt Krajoznawczy Tow. Karpackiego” 1991, t. 5: Żydzi w Karpatach.
Print