• Domańska Hanna, Puck, Wrocław 1985.
  • Drozd Jarosław, Społeczność żydowska w Gdyni w okresie międzywojennym, Gdynia 2007.
  • Grot Elżbieta M., Jak ludzie zamilkną, głazy wołać będą, Gdynia 2003.
  • Historia Pucka, red. Groth Andrzej, Gdańsk 1998.
  • Kuklik Mirosław, Żmuda-Trzebiatowski Tomasz, Ziemia Pucka na dawnych pocztówkach, Gdańsk 2007.
  • Rezmer Waldemar, Gmina Wyznaniowa Żydowska Okręgu Kartuskiego w latach 1920-1939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (1920- 1939), red. Sziling Jan, Toruń 1995.
  • Śladami żydowskimi pod Kaszubach. Przewodnik. Jüdische Spuren in der Kaschubei. Reisehandbuch, red. Borzyszkowska-Szewczyk Miłosława, Pletzing Christian, München 2010.

 

Print