• Urbański Krzysztof, Zagłada Żydów w dystrykcie radomskim, Kraków 2004.
Print