• Augustyn M., Bieszczady: słownik historyczno-krajoznawczy. Cz.1. Gmina Lutowiska, Warszawa 1995.
  • Gosztyła M., Proksa M., Kirkuty Podkarpacia, Przemyśl 2001.
  • Kiryk F., Żydzi w Małopolsce, Przemyśl 1991.
  • Michalewicz J., Żydowskie Okręgi Metrykalne i Żydowskie Gminy Wyznaniowe w Galicji w dobie autonomicznej, Kraków 1995.
  • Potocki A., Bieszczadzkie judaika, Rzeszów 2007.
  • Potocki A., Bieszczadzkie losy: Bojkowie i Żydzi, Rzeszów 2000.
  • Wierzbieniec W., Żydzi w województwie lwowskim w okresie międzywojennym, Rzeszów 2003.
Print