• Chilczuk Michał, Województwo rzeszowskie - zarys geograficzno-ekonomiczny, Warszawa 1962.
 • Ćwik Władysław, Reder Jan, Lubelszczyzna. Dzieje rozwoju terytorialnego, podziałów administracyjnych i ustroju władz, Lublin 1997.
 • Dechnik M. Krzeszów i klucz krzeszowsko-tarnogrodzki w czasach nowożytnych, Rzeszów 1994 (praca magisterska).
 • Dziurla Henryk, Krzeszów, Wrocław 1974.
 • Gaj-Piotrowski Wilhelm, Królewski zamek w Przyszowie w rejonie Stalowej Woli-Rozwadowa (studium z dziejów osadnictwa), Stalowa Wola 1998.
 • Ginalska Teresa, Krzeszów: gmina po obu stronach Sanu, Krosno 1999.
 • Gnot Lesław, Lubelszczyzna. Dzieje, ludzie, krajobrazy, Lublin 1974.
 • Hułas Anna, Krzeszów w latach 1864-1914, Lublin 1966 (praca magisterska).
 • Ihnatowicz Lesław, Społeczeństwo polskie 1864-1914, Warszawa 1988.
 • Kondracki Jerzy, Geografia regionalna Polski, Warszawa 1998.
 • Krzysztof Baczkowski, Dzieje Leżajska, Leżajsk 1996.
 • Łysikowska Julia, Zarys dziejów Krzeszowa nad Sanem do 1869 r., 1977 (praca magisterska).
 • Mazurski Krzysztof, Krzeszów, Warszawa 1989.
 • Miroszewski Józef, Polski słownik biograficzny, 1975.
 • Myjak Józef, Krzeszów nad Sanem: informator krajoznawczy, Sandomierz 1994.
 • Pisula Helena, Krzeszów nad Sanem : informator krajoznawczy z rysunkami, Sandomierz 1994.
 • Pudełkiewicz Stanisław, Uparte chłopskie kochanie. Wydawnictwo i wystawa pod patronatem Wojewody Tarnobrzeskiego, Nisko 1994.
 • Sibiga Jan, Rudnicki ośrodek koszykarski w XIX i XX wieku, 1976/77 (praca magisterska).
 • Singer Isaac, Spinoza z ulicy Rynkowej, Gdańsk 1995.
 • Sitkowski A., Kolonia Konstantynów - zarys dziejów, 1996 (praca magisterska).
 • Widacki Jan, Kniaź Jarema, Śląsk 1984.
 • Wilhelm Gaj-Piotrowski, Kultura materialna ludu z okolic Rozwadowa, cz.I, Rzeszów 1975.
 • Zabierowski Stanisław, Rzeszowskie pod okupacją hitlerowską, Rzeszów 1975.

 

Print