• Fijałkowski P., Żydzi w miastach Mazowsza w XIII–XVIII w., [w:] Mazowieckie miasteczka na przestrzeni wieków, Warszawa 1999.
 • Grynberg M., Żydzi w rejencji ciechanowskiej 1939–1942, Warszawa 1984.
 • Jakubowski K., Menora, „Wspólnota” 1999, nr 45 (504).
 • Jakubowski K., Największa menora na świecie, „Tygodnik Ciechanowski” z 17.03.1998.
 • Jakubowski K., Zginęło 50 przęseł, „Tygodnik Ciechanowski” z 16.03.1999.
 • Jewish Mlawa; Its History, Development, Destruction (Mława, Poland), red. D. Sztokfisz, Tel Awiw 1984 [online] http://www.jewishgen.org/yizkor/mlawa/Mlawa.html [dostęp: 04.10.2013].
 • Juszkiewicz R., Losy Żydów mławskich w okresie II-ej wojny światowej, Mława 1994.
 • Księga pamięci Żydów mławskich, red. L. Zygner, Mława 2016.
 • Mława, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 6, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, Warszawa 1885.
 • Skibińska A., Powroty ocalałych, [w:] Prowincja noc. Życie i zagłada Żydów w dystrykcie warszawskim, red. B. Engelking, J. Leociak, D. Libionka, Warszawa 2007.
 • Ślady mławskiej społeczności żydowskiej, Mława 2014.
 • Szczepański J., Społeczność żydowska Mazowsza w XIX–XX wieku, Pułtusk 2005.
 • Zalewski W., Aksamitowski A., Mława 1939, Warszawa 1996.
 • Zygner L., Mława − miasto pogranicza, Ciechanów 2002.
Print