• Czwojdrak Dariusz, Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, Grabonóg 2004.
  • Heppner A, Herzberg J., Aus Vergangenheit und Gegenwart der Juden und der jüdischen Gemeinden in den Posener Landen, Bromberg 1909.
  • Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848, Poznań 2001.
  • Miejsca i obiekty kultu w Wielkopolsce, Poznań 1996.
  • Wąsicki Jan, Miasta zachodniego pogranicza Wielkopolski 1795-1815, Poznań 1960.

 

Print