• Johannes Chrząszcz, Historia miast Pyskowice i Toszek, Urząd Miasta Pyskowice 1994.
  • Adam Kwiecień, Cmentarz żydowski w Pyskowicach [w:] Spotkania z Zabytkami 1992 nr 4.
  • Zabytki kultury żydowskiej w województwie śląskim, Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach, Katowice 2007.
Print