• Kubit B., Marsz śmierci, Muzeum w Gliwicach, Gliwice 2009
 • Musioł L., Pszczyna monografja historyczna, Katowice 1936.
 • Pastuszka S., Śladami pszczyńskich Żydów, Pszczyna 2012.
 • Pastuszka S., Nic to innego, tylko Dom Boży..., czyli o dziejach pszczyńskich synagog, Pszczyna 2015.
 • Piluk P., Odnalezione miejsce. Cmentarz żydowski w Pszczynie, Pszczyna 2007.
 • Pszczyna, [w:] The Encyclopedia of Jewish Life Before and During Holocaust, red. Spector S., Wigoder G., New York 2001, s. 1037.
 • Pszczyna, [w:] Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego, t. 9, red. B. Chlebowski, F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1889, ss. 257–259.
 • Shaeffer H. W. F., Kronika pszczyńskiego wolnego państwa stanowego a od 1827 r. księstwa pszczyńskiego, t. 1–3, Pszczyna 1997–1999.
 • Świerkosz K., Żydzi w obozach hitlerowskich na Śląsku Opolskim podczas II wojny światowej, [w:] 45. Rocznica powstania w getcie warszawskim (19431988), materiały z sesji popularno-naukowej, Opole 1988.
 • Walerjański D., Z dziejów Żydów na Górnym Śląsku do 1812 roku, „Orbis Interior: pismo muzealno-humanistyczne 2005, t. V.
 • Wysmułek J., Pszczyna i jej społeczeństwo w późnym średniowieczu 14661517, Warszawa 2008.
 • Ziemia pszczyńska przez wieki. stan badań, archiwalia, problemy badawcze, red. A. Barciak, Suszec 2002.
 • Złoty A., Powiat pszczyński w dawnej kartografii, Pszczyna 2006.
Print