• Achremczyk Stanisław, Olsztyn w latach 14661772, [w:] Olsztyn 1353-2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003.
 • Bętkowski Rafał, Olsztyn jakiego nie znacie. Obraz miasta na dawnej pocztówce, Olsztyn 2003.
 • Bergman Eleonora, Nurt mauretański w architekturze synagog, Warszawa 2004.
 • Chłosta Jan, Znani i nieznani olsztyniacy XIX i XX wieku, Olsztyn 1996.
 • Forstreuter Kurt, Die ersten Juden in Ostpreussen, „Altpreussische Forschungen” 1937, r. 14.
 • Funk Anton, Geschichte der Stadt Allenstein von 1348 bis 1943, Leer 1955 (nowe wydanie 1979).
 • Grabowska Celina, Olsztyn na starych pocztówkach, Olsztyn 2003.
 • Grygier Tadeusz, Stosunki społeczno – gospodarcze w Olsztynie u schyłku XIX i na początku XX wieku, [w:] Szkice Olsztyńskie, red. J. Jasiński, Olsztyn 1967.
 • Heinze-Greenberg Ita, Erich Mendelsohn. Olsztyn - Jerozolima - San Francisco, Olsztyn 2006.
 • Hejger Maciej, Przekształcenia narodowościowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych w latach 1945-1956 – próba bilansu, [w:] Ziemie Odzyskane / Ziemie Zachodnie i Północne 1945-2005. 60 lat w granicach państwa polskiego, red. A. Sakson, Poznań 2006.
 • Hermanowski Georg, Ostpreussen Lexikon... fuer alle, die Ostpreussen lieben, Wuerzburg 2004.
 • Jasiński Janusz, Olsztyn w latach 1772-1918, [w:] Olsztyn 1353-2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003.
 • Jasiński Janusz, Olsztyńskie nekropolie, [w:] Olsztyn 1353-2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003.
 • Jaworski Tomasz, Ludność żydowska w Polsce zachodniej i północnej w latach 1944-1956, [w:] Ziemie zachodnie i północne Polski w okresie stalinowskim, red. C. Osękowski, Zielona Góra 1999.
 • Knercer Wiktor, Cmentarze i zabytki kultury żydowskiej w województwie olsztyńskim, „Borussia” 1993, nr 6.
 • Kossert Andreas, Prusy Wschodnie. Historia i mit, przekład Barbara Ostrowska, Warszawa 2009.
 • Koziełło-Poklewski Bohdan, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotnicza w Prusach Wschodnich 1921–1933, Olsztyn 1995.
 • Kabus Ronny, Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Mrozek Agnieszka, Zabytkowe obiekty kształtowanej zieleni, [w:] Dziedzictwo kulturowe Warmii – Mazur – Powiśla. Stan zachowania, potencjały i problemy, red. J. Wysocki, Olsztyn 2006.
 • Rzempołuch Andrzej, Nabytki do Działu Sztuki Dawnej w latach 1988-2008, „Rocznik Olsztyński” 2009, t. 18.
 • Sakson Andrzej, Stosunki narodowościowe na Warmii i Mazurach 1945-1997, Poznań 1998.
 • Sembrzycki Jan Karol, Olsztyn, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, red. B. Chlebowski, W. Walewski, t. VII, Warszawa 1886.
 • Sommerfeld Aloys, Juden im Ermland, w: Zur Geschichte und Kultur der Juden in Ost- und Westpreussen, red. M. Brocke, M. Heitmann, H. Lordick, Hildesheim 2000.
 • Sommerfeld, Aloys, Juden im Ermland - Ihr Schicksal nach 1933, [w:] Zeitschrift für die Geschichte und Altertumskunde Ermlands, Beiheft 10/1991, Münster 1991.
 • Sowa Paweł, Po obu stronach kordonu, Olsztyn 1974.
 • Stephan, Regina: Wände wie der Blaue Reiter: Überirdischer Glanz: Erich Mendelsohns jüdische Trauerhalle wird restauriert, „Frankfurter Allgemeine Zeitung” z dnia 17 IV 2008, s. 17.
 • Śliwa Alojzy, Spacerki po Olsztynie, Olsztyn 1989.
 • The Encyclopedia of Jewish Life before and during the Holocaust (t. I), Nowy Jork 2001, ss. 29-30, 152.
 • Trunz E. Die Malerin Frieda Strohmberg in Allenstein, „Zeitschrift fuer die Geschichte und Altertumskunde Ermlands” 1976, t. 38.
 • Wolski Bolesław, Eryk Mendelsohn – architekt z Olsztyna, [w:] Szkice Olsztyńskie, red. J. Jasiński, Olsztyn 1967.
 • Wołosz Artur, Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.
 • Wrzesiński Wojciech, Olsztyn w latach 1918-1945, [w:] Olsztyn 1353-2003, red. S. Achremczyk, W. Ogrodziński, Olsztyn 2003.

 

Print