• Boras Zygmunt, Dworecki Zbigniew, Piła. Zarys dziejów (do roku 1945), Urząd Miejski w Pile, Piła 1993.
  • Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Ludność zydowska w Wielkopolsce w drugiej połowie XVII wieku, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, pod redakcją Jerzego Topolskiego - Krzysztofa Modelskiego, Wydawncitwo Poznańskie, Poznań 1995.
  • Guldon Zenon, Wijaczka Jacek, Osadnictwo żydowskie w województwach poznańskim i kaliskim w XVI-XVII wieku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego“, 1992, nr 2-3.
  • Jonca Karol, „Noc Kryształowa“ i casus Herszela Grynszpana, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.
  • Kemlein Sophia, Żydzi w Wielkim Księstwie Poznańskim 1815-1848. Przeobrażenia w łonie żydostwa polskiego pod panowaniem pruskim, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2001.
  • Sziling Jan, Eksterminacja Żydów w krajach nad Bałtykiem okupowanych przez Niemców podczas drugiej wojny światowej, [w:] Studia z dziejów Żydów w regionie Bałtyku, pod red. Zenona Huberta Nowaka i Zbigniewa Karpusa, Toruń 1998.
  • Simonstein Cullman Peter, History of the Jewish Community of Schneidemühl 1641 to the Holocaust, Avotaynu- Bergenfield 2006.
  • Tomaszewski Jerzy, Preludium Zagłady. Wygnanie Żydów polskich z Niemiec w 1938 r., Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1998.
  • Zientarski Andrzej, Ludobójstwo w praktyce władz hitlerowskich Pomorza Zachodniego. Materiały z sesji pt. Hitlerowskie ludobójstwo.

 

Print