• Jelenia Gora, [w:] Encyclopedia of Jewish Life Before & During Holocaust, red. S. Spector, G. Wigoder, New York 2001.
 • Führer durch die Jüdische Gemeindeverwaltung und Wohlfahrtspflege in Deutschland 1932-1933, opr. B. Schlesinger, Berlin 1933.
 • Grozinger E. U., Moja polska dekada, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego”, nr 185-186 (1/2), 1998.
 • Jonca K., „Noc Kryształowa” i casus Herszela Grynszpana, Wrocław 1998.
 • KL Gross-Rosen. Wybór artykułów, Wałbrzych 2005.
 • Konieczny A., KL Gross-Rosen – hitlerowski obóz koncentracyjny na Dolnym Śląsku 1940-1945, Wałbrzych 2006.
 • Konieczny A., Tormersdorf, Grüssau, Riebnig. Obozy przejściowe dla Żydów Dolnego Śląska z lat 1941-1943, Wrocław 1997.
 • Łaborewicz I., Materiały dotyczące ludności żydowskiej przechowywane w Archiwum Państwowym Oddział w Jeleniej Górze, http://silesiana.archiwa.net [stan na 20 VIII 2008].
 • Łaborewicz I., Świątynie Jeleniej Góry - synagoga, „Kurier Jeleniogórski”, nr 15 (55), 24 IV 1997.
 • Olszyna R., KL Hirschberg, „Fołks Sztyme”, 1978, nr 29, ss. 10-11.
 • Piluk P., Jeleniogórskie zabytki, „Słowo Żydowskie”, z 6.09.1996.
 • Piluk P., Nekropolia jeleniogórskich Żydów, „Słowo Żydowskie”, z 20.09.1996.
 • Przychodniak M., Cmentarz żydowski – nie wiadomo czyj, „Nowiny Jeleniogórskie”, z 15.11.2005.
 • Rok A., Ocalić pamiątki żydowskiego życia w Jeleniej Górze, „Słowo Żydowskie”, 2001, nr 2 (236).
 • Schlesisches Staedtebuch, red. H. Stoob, P. Johanek, Stuttgart 1995.
 • Szaynok B., Ludność żydowska na Dolnym Śląsku 1945-1950, Wrocław 2000.
 • Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Waszkiewicz E., Kongregacja Wyznania Mojżeszowego na Dolnym Śląsku na tle polityki wyznaniowej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej 1945-1968, Wrocław 1999.
Print