• Czubala D., Taśmy, [w:] Żyli wśród nas... Wspomnienia Polaków i Żydów nadesłane na konkurs pamięci polsko - żydowskiej o nagrodę imienia [[bios:118|Dawida Ben Guriona]], przedm. Jan Szczepański, wybór i wstęp Stanisław Siekierski, Płońsk 2001.
  • Geshuri M.S., Book of Sosnowiec and the surrounding region in Zaglebie, t. I - II, Tel Awiw 1973–1974.
  • Golan Y., Ke-'aleh nidaf: korot hayim mi-SosnovitsTel Awiw 1993.
  • Rapoport J., Memorial book of ZaglembieMelbourne 1972.
  • Sobaszek J., Podlejski Ł., Żydzi w Sosnowcu. Historia niepełna, Sosnowiec 2005.
  • Szternfinkiel N.E., Zagłada Żydów SosnowcaKatowice 1946.
  • Wein A., Pinkas hakehillot: encyclopedia of Jewish Communities: Poland, t. 7: Kielce and Lublin, Jerusalem 1999.
Print