• Emancypacja asymilacja antysemityzm. Żydzi na Pomorzu w XIX i XX w., red. Z. H. Nowak, Toruń 1992.
  • Golon M., Gmina Wyznaniowa Żydowska w Świeciu nad Wisłą w latach 19201939, [w:] Gminy Wyznaniowe Żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym (19201939), Toruń 1995.
  • Kwiatek J., Lijewski T., Leksykon miast polskich, Warszawa 1998.
  • Miasta polskie w tysiącleciu, t. 1, Wrocław –Warszawa – Kraków 1965.
  • Świecie. Księga jubileuszu 800-lecia, red. J. Borzyszkowski, Świecie – Gdańsk 1998.
Print