• Gontarczyk P., Pogrom? Zajścia w Przytyku, Biała Podlaska – Pruszków, 2000.
  • Guldon Z., Krzystanek K., Ludność żydowska w miastach lewobrzeżnej części województwa sandomierskiego w XVI–XVIII wieku. Studium osadniczo – demograficzne, Kielce 1990.
  • Księga Adresowa Polski (wraz z W. M. Gdańskiem) dla handlu, przemysłu, rzemiosł i rolnictwa, Warszawa 1930, ss. 262–263.
  • Muszyńska J., Żydzi w miastach województwa sandomierskiego i lubelskiego w XVIII wieku, Kielce 1998.
  • Penkalla A., Cmentarz żydowski w Przytyku, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1984, nr 1–2, ss. 175–182.
  • Penkalla, Żydzi na terenie guberni radomskiej w latach 18151862, Radom 1991.
  • Penkalla A., Żydowskie ślady w województwie kieleckim i radomskim, Radom 1992.
  • Renz R., Ludność żydowska w Przytyku w okresie międzywojennym, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1988, nr 3-4, ss. 167–183.
  • Sefer Pszitik, red. D. Sztokfisz, Tel Awiw 1973.
Print