• Galiński Antoni, Getto w Zduńskiej Woli, „Biuletyn Głównej Komisji Badania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu” 1993, XXXV.
 • Gil C., Geszer szel nejar, Tel Awiw 1996.
 • Goldberg J., Księga Zduńskiej Woli, Izrael 1968.
 • Joskowicz M. P., Opowieść o radości i cierpieniu, Warszawa 1996.
 • Kaczmarek M., Zagłada Żydów w kraju Warty w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej, [w:] Ośrodek zagłady w Chełmnie nad Nerem i jego rola w hitlerowskiej polityce eksterminacyjnej. Materiały z sesji naukowej, Konin 1995.
 • Klauzińska K., Cmentarz żydowski w Zduńskiej Woli w świetle najnowszych badań, „Wędrownik” 2004, nr II (380).
 • Klauzińska K., Colored Tombstones at the Jewish Cemetery in Zdunska Wola, „Ars Judaica” 2009, ss. 121–128.
 • Klauzińska K., A Modern Approach to The Genealogy of Polish Jews: Zdunska Wola as a Test Case, „Scripta Judaica Cracoviensia” 2007, vol. 5, ss. 39–53.
 • Klauzińska K., Ogólnopolska Konferencja YACHAD, czyli nasz sposób na budowanie relacji polsko-żydowskich [w:] Regionalizm w Szkolnej Edukacji. Wielokulturowość Zagłębia Dąbrowskiego, red. Rozmus D., Witkowski S., Dąbrowa Górnicza –Będzin, 2009, ss. 33–37.
 • Parada J., Życie społeczno-polityczne w Zduńskiej Woli w latach 1918–1996, Zduńska Wola 1997.
 • Stulecie Miasta Zduńskiej Woli, red. L. Wicher, Łódź 1925.
 • Śmiałowski J., Zduńska Wola – Monografia miasta do 1914 roku, Łódź 1974.
 • Wagner D., Klauzińska K., Polychromatic Tombstones in Polish Jewish Cemeteries, „Avotaynu” 2004, t. XX, nr 2.
Print