• Encyclopedia of Jewish Life (2001), s. 257: "Chorzow".
  • Jaworski Wojciech, Ludność żydowska w Chorzowie w latach 1922-1939, "Zeszyty Chorzowskie", t. 1, s. 86-100, Chorzów 1997.
  • Jaworski Wojciech, "Noc kryształowa" - odgłosy w województwie śląski, w: Colloquium Opole '98. 60 rocznica pogromu Żydów w Niemczech, red. Ewa Dawidejt-Jastrzębska, Małgorzata Halicka, Opole 2000.
  • Kowalczyk- Dudała H., Ludność żydowska w Królewskiej Hucie do początku XX wieku, "Zeszyty Chorzowskie", t.3, s. 230-242. Chorzów 1999.

 

Print