• Czenstochowa, [w:] The Encyclopedia of Jewish life before and during the Holocaust, t. 1, red. S. Spector, G. Widoger,  Nowy Jork 2001, ss. 285-288.
 • Częstochowa, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. 1, red. F. Sulimierski, W. Walewski, Warszawa 1880, ss. 853-861.
 • Katalog zabytków sztuki w Polsce. Seria Nowa, t. 6: Miasto Częstochowa, cz. 1: Stare i Nowe Miasto, Częstochówka i przedmieścia, red. Z. Rozanow i E. Smulikowska, Warszawa 1995.
 • Klein H., Czenstochov: our legacy, Montreal 1993.
 • Mahler R., The Jews of Czestochowa, Nowy Jork 1947. 
 • Mizgalski J., Życie codzienne Żydów w Częstochowie w II Rzeczypospolitej, [w:] Życie codzienne w Częstochowie w XIX i XX w., red. R. Szwed, W. Palus, Częstochowa 1999.
 • Orenstein B., Czenstochover landsmanschaft in Montreal, The Czenstochover Society in Montreal, Montreal 1966.
 • Orenstein B., The destruction of Czenstokov-Khurbn Tshenstokhov, Zachodnie Niemcy 1948.
 • Paszkowski W. , Cmentarz żydowski w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 • Schutzman M. (red.), Memorial book of Czestochowa, Jerozolima 1967–1968.
 • Singer S.D. , Czenstochov; a new supplement to the book Czenstochover Yidn, Nowy Jork 1958.
 • Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Z. Jakubowski, Częstochowa 2002.
Print