• Biecz: studia historyczne, red. R. Kaleta, F. Błoński, Wrocław, 1963.
 • Biecza, [w:] The Encyclopedia of Jewisch Life. Before and During the Holocaust, cz. 1: A-D,  red. Sh. Spector, G. Wigoder, Nowy Jork 2001, s. 143.
 •  Dusza L., Informator o miejscach walk, straceń i męczeństwa ludności w powiecie gorlickim w okresie II wojny światowej, Rzeszów 1971. 
 • Encyclopaedia of Jewish Communities. Poland, t. III: Western Galicia, Silesia, red. A. Wein, A. Weiss, Jerusalem 1984.
 •  Geoffrey M. P., Browning Ch. R., Dean M., Encyclopedia of Camps and Ghettos The 1933-1945, vol. II: Ghettos in German  Occupied Eastern Europe, Part B, Indiana University Press 2012. 
 • Kalisz M., Rączy E., Dzieje społeczności żydowskiej powiatu gorlickiego podczas okupacji niemieckiej 1939–1945, Rzeszów 2015.
 • Memorial book of the Martyrs of Biecz, red. P. Wagshall, Y. L. Blum, D. Weinfeld-Samuel, Ramat Gan 1960.
 • Michalewicz J., Żydowskie okręgi metrykalne i żydowskie gminy wyznaniowe w Galicji doby autonomicznej, Kraków 1995.
 • Nad rzeką Ropą, cz. 3: Szkice historyczne, red. W. Michalus, Kraków 1968.
 • Przybyłowicz K., Żydzi Biecza. Historia i Zagłada, Gliwice – Libusza 2015.
 • Rączy E., Zagłada Żydów w dystrykcie krakowskim w latach 1939-1945, Rzeszów 2014.
 • Rejestr miejsc i faktów zbrodni popełnionych przez okupanta hitlerowskiego na ziemiach polskich w latach 1939-1945. Województwo krośnieńskie, Warszawa 1983.
 • Rubin A., The Rise and Fall of the Jewish Communities in Poland and their Relics Today (hasło Biecz, s. 121-125), Vol. III: District Kraków, Tel Awiw 2009.
 •  Ruszała K., Zniszczenia wojenne miasteczka galicyjskiego podczas I wojny światowej  przykład Biecza, [w:] Materiały z konferencji Ziemia Pamięci VI. Ziemia Gorlicka w ogniu Wielkiej Wojny. Gorlice 01.05. 2014 r., Gorlice 2014, ss. 82-105.
 •  Samsonowska K., Wyznaniowe gminy żydowskie i ich społeczności w województwie krakowskim (1918-1939), Kraków 2005.  
 • Rybarski R., Gospodarka miasta Biecza w XVI i początkach XVII stulecia, Biecz 1998.
 • Szopa K., Dzieje parafii Bożego Ciała w Bieczu w latach 1805–1925, Biecz 2008.
 • Ślawska G., Biecz w dawnej grafice i fotografii, Biecz 2004.
 • Ślawska G., Związki z Bieczem Św. Jadwigi Królowej, Biecz 2002.
 • Ślawski T., Biecz i okolice: przewodnik, Tuchów 2005.
 • Ślawski T., Biecz i okolice w okresie okupacji hitlerowskiej, „Studia i materiały Muzeum Okręgowego w Krośnie” 1990, t. V.
 • Ślawski T., Biecz: szkice historyczne, Biecz 2002.
 • Ślawski T., Biecz: zarys historyczno-krajoznawczy, Biecz 1999.
 •  Urban K., Cmentarze żydowskie, synagogi i domy modlitwy w Polsce w latach 1944-1966 (wybór materiałów), Kraków 2006.
 • Wasiutyński B., Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 1930.   
Print