• Adressbuch von Rastenburg Stadt und Kreis, Rastenburg 1899.
 • Kisielewska E., Wronka Michał, Historia jednego wieszaka, „Twoje Mazury” 2005, nr 18.
 • Kabus Ronny, Juden in Ostpreussen, Husum 1998.
 • Knyphausen D., Die Kreisverwaltung des Kreises Rastenburg von 1930–1945, [w:] Der Kreis Rastenburg, red. R. Grenz, Marburg-Lahn, 1976.
 • Korowaj T., Krótka historia gminy żydowskiej w dawnym powiecie Rastenburg/Kętrzyn, „Warmińsko-Mazurski Biuletyn Konserwatorski” 2001, r. 3.
 • Korowaj T., Rastenburg/Kętrzyn. Przewodnik historyczny po mieście, Kętrzyn 2005.
 • Korowaj T., Tyton E., Takie było nasze miasto. Kętrzyn na dawnych widokówkach, Kętrzyn 2007.
 • Rastenburger Adressbuch für Stadt und Kreis, Rastenburg 1921.
 • Rastenburger Adressbuch für Stadt und Kreis, Rastenburg 1924.
 • Toeppen M., Historia Mazur. Przyczynek do dziejów krainy i kultury pruskiej, Olsztyn 1995.
 • Wołosz A., Żydzi w miastach Prus Wschodnich. Obecność zapomniana czy zatarta?, „Studia Angerburgica” 2002, t. 7.
 • Wulf D., Lebensbilder aus Rastenburg. Der unvergessene Alltag in Ostpreussen, Leer 1984.
 • Wyczółkowski M., Kętrzyn. Historia i rozwój przestrzenny, [w:] Atlas Historyczny Miast Polskich, t. III, Mazury, z. 2, Kętrzyn, red. A. Czachorowski, Toruń–Kętrzyn, [w druku].

 

Print